Vereeniging Embroiderers' Guild

Established in 1984

Die Vereeniging Borduurgilde is gestig in 1984 met die doel om borduurwerk te bevorder. Kerspitborduurwerk was gebruik om die belangstelling weer aan te wakker.
Tans het ons 23 lede wat 2 keer per maand vergader en doen verskillende soorte borduurwerk om sodoende die tegnieke en style te bemeester.
Alle belangstellendes is baie welkom om aan te sluit by ons Gilde.

The Vereeniging Embroiderers' Guild was established in 1984 with the purpose to promote embroidery in all its forms.  Candlewick Embroidery was used to encourage the interest in embroidery then.
At present we have 23 members and two meetings monthly.  We cover a variety of embroidery types and techniques in our courses.
All interested are most welcome to join our Guild.

Our Gallery